|  jSunnyReports website  |  Dagboek  |  Historische data  |  Records ##Actueel##  | 

 | 


Actuele opbrengst ( TOTAAL;Jaconet 1;Jaconet 2)

JACONET TOTAAL

JACONET 1

JACONET 2

Opbrengsten JACONET (na update)

Laatste upload 24-5-2019 om 15:30
Zon op 05:30
Zon onder 21:36
 
Dagopbrengst 27,010 kWh
Gemiddeld historisch 17,191 kWh
 
Verwachte jaaropbrengst 4315 kWh
Jaaropbrengst 1670,249 kWh
Totaalopbrengst 34126,980 kWh
Niet uitgestoten CO2 15783,729 Kg
Niet gebruikt uranium 682,540 g

Instralingsdiagrammen

Dagoverzicht

Maandoverzicht

Samenvatting

Jaar Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing
2011 1488,440 3330 447,0 688,404 € 321,29
2012 4287,838 5180 827,8 1983,125 € 917,32
2013 4154,210 5180 802,0 1921,322 € 913,93
2014 4360,728 5180 841,8 2016,837 € 959,36
2015 4543,456 5180 877,1 2101,348 € 997,47
2016 4457,015 5180 860,4 2061,370 € 891,76
2017 4213,245 5180 813,4 1948,626 € 812,98
2018 4951,796 5180 955,9 2290,206 € 955,52
2019 1670,249 5180 322,4 772,490 € 0,00
Opgeteld 34126,980   749,8 15783,729 € 6769,62